Nhà nghỉ trong thành phố Alice Springs, Úc

9 đối tượng
bộ lọc

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Website: https://www.booking.com/

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Website: https://www.booking.com/

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Điện thoại: +61 8 8952 8855

Website: http://www.yha.com.au/

Giờ mở cửa: Mo-Su 05:30-20:30

Úc, Lãnh thổ Bắc, Alice Springs

Website: http://alicelodge.com.au

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \