Nhà nghỉ trong thành phố Caloundra, Úc

2 đối tượng
bộ lọc

Úc, Queensland, Caloundra

Website: https://www.booking.com/

Úc, Queensland, Caloundra, Omrah Avenue, 89

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \