Nhà nghỉ Campuchia

414 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Kampot

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chey Chumneah, village

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Điện thoại: +85510237539

Campuchia, Battambang, Bát-tam-bang, Street 513, 16

Điện thoại: +85512300249

Website: http://www.bbmhguesthouse.com

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Điện thoại: +85510888093

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Điện thoại: +85516937407

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Battambang, Sangkat Svay Pao, village

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: 063964077

Website: http://www.kafu-hostel.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +855636880008

Website: http://www.madmonkeyhostels.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \