Nhà nghỉ Campuchia

414 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Website: http://www.facebook.com/

Campuchia

Điện thoại: 8664139801

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Chaktomuk, village

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: 063963625

Website: http://onestophostel.com

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Kandal Ti Muoy, village

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Takeo, Srok Kirivong

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Điện thoại: +88563763234

Website: http://www.theluxuryconcepthostel.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \