Nhà nghỉ Campuchia

414 đối tượng
bộ lọc

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Battambang, Moung Ruessei

Campuchia, Phnom Penh, Quận Daun Penh

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Campuchia, Kampot, Chhuk

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Phnom Penh, Sangkat Phsar Thmey Ti Bei, village

Campuchia, Battambang, Sangkat Svay Pao, village

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Giờ mở cửa: 24/7

Campuchia, Kampot

Campuchia, Kampot

Điện thoại: +855 16 556 504

Website: http://www.karmatraderskampot.com/

Campuchia, Siem Reap, Xiêm Riệp

Campuchia, Preah Sihanouk, Thành phố Sihanouk

Campuchia, Phnom Penh, Nam Vang

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \