Nhà nghỉ trong thành phố San José, Costa Rica, Costa Rica

29 đối tượng
bộ lọc

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica, Calle 20, 905

Điện thoại: 71664336

Website: http://www.straycsthostel.com

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Điện thoại: +506 2280 5244

Website: http://www.triponopenhouse.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Điện thoại: 2222 8463

Website: http://www.hostelgranimperial.com

Costa Rica, Provincia San José, San José, Costa Rica

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \