Nhà nghỉ trong thị trấn Santa Cruz District, Costa Rica

4 đối tượng
bộ lọc

Costa Rica, Provincia Guanacaste, Santa Cruz District

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia Guanacaste, Santa Cruz District

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Costa Rica, Provincia Guanacaste, Santa Cruz District

Website: https://www.booking.com/

Costa Rica, Provincia Guanacaste, Santa Cruz District

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \