Nhà nghỉ Cuba

861 đối tượng
bộ lọc

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad

Cuba, Cienfuegos, Calle 31 (D'Clouet), 5420

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad, Enrique Hart, 56

Cuba, Havana, La Habana, Calle L, 460

Điện thoại: +53 78302656

Cuba, Holguín, Aguilera, 173 bajos

Cuba, Pinar del Rio, Viñales

Cuba, Villa Clara, Santa Clara, Placido, 54

Điện thoại: 42 207069

Cuba, Pinar del Rio, Viñales, Salvador Cisneros, 25A

Cuba, Pinar del Rio, Viñales, Carretera de Puerto Esperanza, KM 27

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad, Anastasio Cardenas (Circuito Sur), 421-E

Điện thoại: +5341994537

Cuba, Pinar del Rio, Viñales

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad

Điện thoại: 54017353

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad, Pablo Pichs Giron (Guarabo), 260

Cuba, Havana, La Habana, Chacon, 209

Điện thoại: +53 78 61461

Cuba, Havana, La Habana, Mercaderes, 315-317

Cuba, Guantánamo, Baracoa

Cuba, Pinar del Rio, Viñales

Cuba, Havana, La Habana, Amargura, 351 Altos

Điện thoại: +53 7 861 1240

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \