Nhà nghỉ Cuba

861 đối tượng
bộ lọc

Cuba, Havana, La Habana, Central, 2

Điện thoại: +5378791223

Website: https://www.facebook.com/

Giờ mở cửa: 24/7

Cuba, Holguín, Gibara, Avenida Rabi, 53

Điện thoại: (5) 223-2740

Cuba, Matanzas, Primera (Calle 127), 20817

Cuba, Las Tunas, Playa las Bocas, village

Điện thoại: 31547359

Cuba, Holguín, Arias, 310

Điện thoại: 0152237162

Website: http://m.facebook.com/

Cuba, Holguín, Calle 19, #2 Reparto Luz

Điện thoại: +53 5292 7921

Website: http://LaRocaHolguinera.com

Cuba, Matanzas, Santa Marta

Điện thoại: 53 118121

Giờ mở cửa: 24/7

Cuba, Havana, La Habana, Virtudes, 165

Điện thoại: +5352976567

Cuba, Sancti Spiritus, Trinidad, Jesus Menendez (Alameda), 60

Điện thoại: )041)996038

Cuba, Matanzas, Santa Marta

Cuba, Guantánamo, Imías

Điện thoại: 53 5321 086 1

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Havana, La Habana

Cuba, Cienfuegos

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \