Nhà nghỉ trong thị trấn Næstved, Đan Mạch

2 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Region Zealand, Næstved

Điện thoại: +45 5572 2091

Website: http://www.hostelnaestved.dk/

Đan Mạch, Region Zealand, Næstved

Điện thoại: +45 5572 2091

Website: http://www.danhostelnaestved.dk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \