Nhà nghỉ trong thị trấn Ringsted, Đan Mạch

đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Region Zealand, Ringsted

Điện thoại: +45 5761 1526

Website: http://www.danhostelringsted.dk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \