Nhà nghỉ trong làng Rudkøbing, Đan Mạch

2 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Rudkøbing, village

Điện thoại: +45 6251 1830

Website: http://www.danhostel.dk/

Đan Mạch, Nam Đan Mạch, Rudkøbing, village

Điện thoại: +45 6251 1830

Website: http://www.danhostel.dk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \