Nhà nghỉ trong thị trấn Vordingborg, Đan Mạch

3 đối tượng
bộ lọc

Đan Mạch, Region Zealand, Vordingborg

Website: https://www.booking.com/

Đan Mạch, Region Zealand, Vordingborg

Đan Mạch, Region Zealand, Vordingborg

Điện thoại: +45 5536 0800

Website: http://www.danhostel.dk/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \