Nhà nghỉ trong thị trấn Haapsalu, Estonia

6 đối tượng
bộ lọc

Estonia, Haapsalu, Lihula mnt, 10

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Haapsalu, Kuuse, 1

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Haapsalu

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Haapsalu

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Haapsalu, Ferdinand Johann Wiedemanni, 15

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \