Nhà nghỉ trong thành phố Tartu, Estonia

14 đối tượng
bộ lọc

Estonia, Tartu, Kungla, 1

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Riia, 26

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Kastani, 38

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi, 52

Estonia, Tartu, Soola, 3

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Raekoja plats, 10

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Raatuse, 22

Website: https://www.booking.com/

Estonia, Tartu, Riia, 26

Điện thoại: +372 740 5100

Estonia, Tartu, Kastani, 38

Điện thoại: +372 56994398

Website: http://loominghostel.ee/

Hỗ trợ xe lăn: No

Estonia, Tartu, Laulupeo pst, 19

Điện thoại: +372 5031358

Website: http://www.imeiluseesti.eu/

Estonia, Tartu, Pepleri, 14

Điện thoại: +372 7427608

Website: http://www.tartuhostel.eu/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Jun-Aug

Estonia, Tartu, Vaksali, 4

Điện thoại: +372 5104698

Website: http://www.hostel4.ee/

Giờ mở cửa: 08:00-22:00

Estonia, Tartu, Pepleri, 14

Điện thoại: +372 5306 6620

Website: http://www.tartuhostel.eu/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \