Nhà nghỉ Tây Ban Nha

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 982374117, +34 676596975

Website: http://abrigadoiro.es.tl/

Giờ mở cửa: Apr-Oct 12:00-23:00

Tây Ban Nha, Galicia, Os Caminos Chans, village

Điện thoại: +34 981746574; +34 655903932

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 12:00-22:00

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 686718732

Website: http://www.albergueopombal.blogspot.it/

Giờ mở cửa: Apr-Nov 13:00-23:00

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 982535516, +34 605948644

Website: http://www.albergueoasis.com/

Giờ mở cửa: Apr 1-Oct 15 11:30-23:00

Tây Ban Nha, Galicia, A Peroxa, village

Điện thoại: +34 981501853, +34 629146826

Giờ mở cửa: Mar-Oct 11:00-22:00

Tây Ban Nha

Điện thoại: 988 346 204 – 610 530 561

Tây Ban Nha, Galicia, O Pedrouzo, village, Rua Forcarey, 2

Điện thoại: +34 671663374

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Apr-Nov 11:00-23:00

Tây Ban Nha, Rúa do Pelegrín, 27

Điện thoại: +34 982545323

Website: http://www.omiradorportomarin.com/

Giờ mở cửa: 11:00-23:00

Tây Ban Nha, Asturias, Gijón

Tây Ban Nha, Calle Carromonte Bajo, 3

Điện thoại: +34 987377698, +34 626362159

Giờ mở cửa: Mar-Oct 13:30+

Tây Ban Nha, Rioja, Logroño

Điện thoại: +34 941209501, +34 637908769

Tây Ban Nha, Navarre, Viana

Điện thoại: +34 948645037, +34 646666738

Giờ mở cửa: Jun-Sep 12:00-22:00

Tây Ban Nha, Rioja, Navarrete, village, Calle Abadia, 1

Điện thoại: +34 941441550, +34 661298580

Website: http://alberguepilgrims.com/

Giờ mở cửa: 12:00-23:00

Tây Ban Nha

Điện thoại: +34 982036949

Website: http://www.ponteferreira.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mar-Nov

Tây Ban Nha, Galicia, O Pedrouzo, village, Avenida de Lugo, 11

Điện thoại: +34 981511103; +34 607835354

Website: http://www.portadesantiago.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mar-Nov 12:00-23:00

Tây Ban Nha

Tây Ban Nha, Castile and León, Boadilla del Camino, village

Điện thoại: +34 677225993

Tây Ban Nha, Calle Caldarés, 15

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \