Nhà nghỉ trong thành phố Almería, Tây Ban Nha

3 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Andalusia, Almería

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Tây Ban Nha, Andalusia, Almería

Tây Ban Nha, Andalusia, Almería, Calle Calzada de Castro, 37

Điện thoại: +34 950 267 239

Website: http://www.hostalestacion.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \