Nhà nghỉ trong thành phố Barcelona, Tây Ban Nha

182 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes, 580

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Corsega, 546

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer del Perill, 26

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Riera Blanca, 219

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Avinguda Meridiana, 97

Điện thoại: +34 93 245 84 14

Website: http://www.urbanyhostels.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Avinguda Meridiana, 97

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona

Website: http://www.hostalpoblenou.com

Tây Ban Nha, Catalonia, Barcelona, Carrer de Morales, 28

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \