Nhà nghỉ trong thị trấn Deltebre, Tây Ban Nha

2 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, Deltebre

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Catalonia, Deltebre, Avinguda de les Goles de l'Ebre, 1

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \