Nhà nghỉ trong làng Herrera de Pisuerga, Tây Ban Nha

3 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Castile and León, Herrera de Pisuerga, village

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Castile and León, Herrera de Pisuerga, village

Điện thoại: 620521810

Tây Ban Nha, Castile and León, Herrera de Pisuerga, village, Avenida Eusebio Salvador Merino, 59

Điện thoại: 979 130 321; 658 892 042; 606 804 342

Website: http://www.elalberguedeherrera.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \