Nhà nghỉ trong thị trấn San Isidro (Tenerife), Tây Ban Nha

6 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Canary Islands, San Isidro (Tenerife), Avenida Jose Miguel Galvan Bello, 9

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Canary Islands, San Isidro (Tenerife)

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Canary Islands, San Isidro (Tenerife)

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Canary Islands, San Isidro (Tenerife)

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Canary Islands, San Isidro (Tenerife)

Website: https://www.booking.com/

Tây Ban Nha, Canary Islands, San Isidro (Tenerife), Avenida Principes de Espana, 22

Điện thoại: +34 922 17 68 98

Sao: 2

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \