Nhà nghỉ trong thị trấn San Sadurní de Noya, Tây Ban Nha

2 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Catalonia, San Sadurní de Noya

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Tây Ban Nha, Catalonia, San Sadurní de Noya

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \