Nhà nghỉ trong làng Valencia, Tây Ban Nha

2 đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Canary Islands, Valencia, village, Passeig de Neptu, 22

Điện thoại: 963715111

Tây Ban Nha, Canary Islands, Valencia, village

Điện thoại: +34963716200

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \