Nhà nghỉ trong làng Villaverde, Tây Ban Nha

đối tượng
bộ lọc

Tây Ban Nha, Cantabria, Villaverde, village

Website: http://alberguevillaverde.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \