Nhà nghỉ trong thành phố Pula, Croatia

17 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Pula, Maruliceva, 41

Website: https://www.booking.com/

Croatia, Pula, Maruliceva, 41

Croatia, Pula

Croatia, Pula, Flaciusova, 6

Điện thoại: +385 52 393568

Website: http://www.pipistrelo.com

Croatia, Pula, Nobileova, 17

Croatia, Pula, Trscanska, 5

Website: http://undergroundhostelpula.com/

Croatia, Pula

Điện thoại: +385 52391133

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \