Nhà nghỉ Indonesia

1092 đối tượng
bộ lọc

Indonesia, Tỉnh Bali, Panjer, village

Website: https://www.booking.com/

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Tanjung

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Indonesia, Tỉnh Tây Java, Cidatar, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Indonesia, Tỉnh Bali, Denpasar

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Website: https://www.booking.com/

Indonesia, Jakarta Special Capital Region, Jakarta

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Indonesia, Tỉnh Trung Java, Borobudur, village

Website: https://www.booking.com/

Indonesia, Tỉnh Bali, Kuta

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Indonesia, Tỉnh Bali, Amed, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Indonesia, Tỉnh Bali, Ubud

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Indonesia, Tỉnh Bali, Kaliasem, village

Website: https://www.booking.com/

Indonesia, Tỉnh Tây Nusa Tenggara, Mataram

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Mantrijeron, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Indonesia, Tỉnh Bali, Ubud

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Indonesia, Đặc khu Yogyakarta, Yogyakarta

Website: https://www.booking.com/

Sao: 4

Indonesia, Tỉnh Đông Nusa Tenggara, Watumilok, village

Website: https://www.booking.com/

Indonesia, Tỉnh Bali, Denpasar

Indonesia, Tỉnh Bali, Kuta

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \