Nhà nghỉ Kazakhstan

201 đối tượng
bộ lọc

Kazakhstan, Astana

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Kabanbai Batyra, 151

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Mangystau Region, Aktau

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Masanchi, 98Б

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty, Alatau, village

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Maulenova, 108

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty, Нурлытау, village

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty, ulitsa Manasa, 9Б

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty, prospekt Dostyk, 248А

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty

Website: https://www.booking.com/

Kazakhstan, Almaty

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \