Nhà nghỉ trong thành phố Kisumu, Kenya

5 đối tượng
bộ lọc

Kenya, Kisumu

Kenya, Kisumu

Điện thoại: +254725797001

Website: http://www.kisumuhostel.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \