Nhà nghỉ Cộng hòa Trung Phi

6 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Trung Phi, Sangha-Mbaéré, Bélézé, village

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Điện thoại: +23672106738

Cộng hòa Trung Phi, Mbomou, Bakouma

Cộng hòa Trung Phi, Mbomou, Bakouma

Cộng hòa Trung Phi, Mbomou, Bangassou

Cộng hòa Trung Phi, Mbomou, Bangassou

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \