Nhà nghỉ Kyrgyzstan

156 đối tượng
bộ lọc

Kyrgyzstan, Bishkek, Zhukeeva-Pudovkina ulitsa, 12

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol, village

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Cholpon-Ata

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek, Timiriazeva ulitsa, 108

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Issyk-Kul Region, Karakol

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Kyrgyzstan, Bishkek

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \