Nhà nghỉ Jordan

40 đối tượng
bộ lọc

Jordan, Ma’an, Al Bayḑā, village

Jordan, Irbid, Irjan, village

Jordan, Amman

Jordan, Ma’an, Wadi Musa

Jordan, Amman

Jordan, Madaba

Jordan, Irbid, Irjan, village

Jordan, Irbid

Jordan, Amman, Dhi Qar Street, 97

Điện thoại: 00962798280050

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-17:00

Jordan, Amman, Um al Qanafidh, village

Jordan, Amman

Jordan, Irbid

Jordan, Madaba, Ariha, village

Jordan, Irbid

Giờ mở cửa: 24/7

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \