Nhà nghỉ Jordan

40 đối tượng
bộ lọc

Jordan, Aqaba, Al Yamānīyah, village

Điện thoại: +962795602521

Website: http://www.aqaba-hotels.com/

Jordan, Amman

Jordan, Amman

Jordan, Amman, Mohammad Al Ja'abari Street, 20

Điện thoại: 0799201617

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \