Nhà nghỉ Luxembourg

28 đối tượng
bộ lọc

Luxembourg, Vianden, Montee du Chateau, 3

Luxembourg, Beaufort, village, Route de Dillingen, 55

Luxembourg, Lultzhausen, village

Luxembourg, Rue de Gonderange, 2

Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Boulevard John Fitzgerald Kennedy, 17

Website: http://www.youthhostels.lu/

Luxembourg, Diekirch, Rue du Floss, 36

Luxembourg, Beaufort, village, Grand-Rue, 59

Điện thoại: +352 836046

Website: http://hostelleriebeaufort.lu

Luxembourg, Echternach

Điện thoại: 00352 26 27 66 400

Website: http://youthhostels.lu/

Luxembourg, Beaufort, village, Rue de l'Eglise, 11

Giờ mở cửa: Th-Mo 00:00-01:00,08:30-00:00; We 08:30-00:00

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \