Nhà nghỉ Kuwait

3 đối tượng
bộ lọc

Kuwait, Al Asimah, Thành phố Kuwait

Kuwait, Al Asimah, Thành phố Kuwait

Kuwait, Ahmadi, Al Ahmadi, Kuwait, shr` 1 jd@ 4, 8

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \