Nhà nghỉ Yemen

76 đối tượng
bộ lọc

Yemen, صنعاء, Sana’a

Yemen, صنعاء, Sana’a

Yemen, Ibb Governorate, Al Hadidah, village

Điện thoại: 700130699

Website: http://www.salmmsal33.com

Giờ mở cửa: 24/7

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \