Nhà nghỉ Hungary

463 đối tượng
bộ lọc

Hungary, Central Hungary, Budapest, Erkel utca, 16

Điện thoại: +36 1 9502287

Website: http://hobar.hu/

Hungary, Central Hungary, Budapest, Mikszath Kalman ter, 1

Website: http://hostelgoodmo.com/

Hungary, Transdanubia, Óbánya, village

Hungary, Central Hungary, Budapest

Hungary, Central Hungary, Visegrád, Fo utca, 30

Hungary, Great Plain and North, Jászberény

Hungary, Transdanubia, Pécs

Hungary, Transdanubia, Tapolca

Hungary, Central Hungary, Budapest, Kocsis utca, 26

Hungary, Transdanubia, Győr

Hungary, Great Plain and North, Kisújszállás, Arany Janos utca, 10

Điện thoại: +3659321215

Hungary, Great Plain and North, Miskolc

Hungary, Central Hungary, Budapest, Muzeum korut, 37

Điện thoại: +36 70 417 7763

Website: http://www.lavendercircus.com/

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: 24/7

Hungary, Central Hungary, Budapest, Krudy Gyula utca, 12

Hungary, Central Hungary, Budapest, Kazinczy utca, 24-26

Điện thoại: +36 1 7931605

Website: http://www.mavericklodges.com/

Hỗ trợ xe lăn: No

Hungary, Transdanubia, Balatonkeresztúr, village

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \