Nhà nghỉ trong thị trấn Battonya, Hungary

đối tượng
bộ lọc

Hungary, Great Plain and North, Battonya

Điện thoại: +36 68 456-201

Website: http://turistautak.hu/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \