Nhà nghỉ trong làng Lagadin, Cộng hòa Macedonia

2 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Lagadin, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Lagadin, village

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \