Nhà nghỉ trong thành phố Ohrid, Cộng hòa Macedonia

14 đối tượng
bộ lọc

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Website: https://www.booking.com/

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid, 11 Oktombri, 15

Điện thoại: +389 75 629 571

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Điện thoại: 0038978261231

Website: http://www.hostelagartha.com

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid

Cộng hòa Macedonia, Southwestern Region, Ohrid, Pitu Guli, 96

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \