Nhà nghỉ Malaysia

707 đối tượng
bộ lọc

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Perak, Ipoh

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Malacca

Website: https://www.booking.com/

Sao: 3

Malaysia, Sarawak, Kuching

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Semporna

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Perak, Pulau Pangkor

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Selangor-Kuala Lumpur Borders, Kuala Lumpur

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Malaysia, Pahang, Kuala Tahan, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 5

Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Semporna

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sarawak, Kota Samarahan

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Malaysia, Kedah, Pantai Cenang, village

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sabah, Semporna

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sarawak, Kuching

Website: https://www.booking.com/

Malaysia, Sarawak, Kuching

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \