Nhà nghỉ Malaysia

707 đối tượng
bộ lọc

Malaysia, Perak, Ipoh

Malaysia, Kuala Lumpur, Jalan Padang Belia, 95

Điện thoại: +60 322741439

Website: http://www.ymcakl.com/

Sao: 3

Malaysia, Malacca, Jalan Bukit China, 7

Điện thoại: 0060129631993

Malaysia, Selangor-Kuala Lumpur Borders, Kuala Lumpur

Malaysia, Selangor-Kuala Lumpur Borders, Kuala Lumpur, Jalan San Peng, 46-50

Malaysia, Kuala Lumpur

Malaysia, Kedah, Pantai Cenang, village, Jalan Pantai Cenang, No.6

Giờ mở cửa: 24/7

Malaysia, Selangor, Petaling Jaya

Malaysia, Pulau Pinang, Penang, Jalan Sri Bahari, 28

Malaysia, Malacca

Malaysia, Johor, Bandar Putra Kulai

Malaysia, Sabah, Kota Kinabalu

Malaysia, Perak, Ipoh

Malaysia, Johor, Johor Bahru

Malaysia, Pulau Pinang, Penang

Malaysia, Johor, Johor Bahru

Malaysia, Sarawak, Kuching

Malaysia

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \