Nhà nghỉ Malaysia

707 đối tượng
bộ lọc

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang, Jalan Batu 51, 4B

Điện thoại: +6054981611

Website: http://www.westwoodhighland.com

Giờ mở cửa: 24/7

Malaysia, Pahang, Jalan Gunung Brinchang, Jalan Batu 51, 4B

Điện thoại: +60 54981611

Website: http://www.westwoodhighland.com

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Malaysia, Pahang, Kuala Tahan, village

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-00:00

Malaysia, Terengganu, Kuala Besut

Điện thoại: +60 14 837 8048

Malaysia, Johor, Saleng

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \