Nhà nghỉ Mauritanie

25 đối tượng
bộ lọc

Mauritanie, Adrar, آزوكي, village

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Dakhlet Nouadhibou, نواذيبو

Mauritanie, Adrar, Chinguetti

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie

Mauritanie, Adrar, Atar

Mauritanie, Adrar, Atar

Điện thoại: +22246473966

Website: http://www.bab-sahara.com

Giờ mở cửa: 24/7

Mauritanie, Hodh El Gharbi, Ayoun el Atrous

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Nouakchott

Điện thoại: 48745279

Giờ mở cửa: 24/7

Mauritanie, Nouakchott

Mauritanie, Adrar, Atar

Mauritanie, Adrar, Atar

Mauritanie, Adrar, آزوكي, village

Mauritanie, Guidimaka, Sélibaby

Mauritanie, Nouakchott

Điện thoại: 37392779

Mauritanie, Dakhlet Nouadhibou, Nouadhibou

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \