Nhà nghỉ trong thành phố Leeuwarden, Hà Lan

2 đối tượng
bộ lọc

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Hà Lan, Friesland, Leeuwarden

Website: https://www.booking.com/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \