Nhà nghỉ Papua New Guinea

3 đối tượng
bộ lọc

Papua New Guinea, East Sepik, Angoram

Điện thoại: 72888101

Papua New Guinea, Eastern Highlands, Goroka

Papua New Guinea, Western Highlands, Mount Hagen

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \