Nhà nghỉ trong thị trấn Aso, Kumamoto, Nhật Bản

2 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Aso, Kumamoto

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Nhật Bản, Kumamoto Prefecture, Aso, Kumamoto

Website: http://www.aso-yh.ecnet.jp/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \