Nhà nghỉ trong thành phố Annaka, Gunma, Nhật Bản

đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Gunma Prefecture, Annaka, Gunma

Điện thoại: 0274732101

Website: http://www.nc.kimyogi.gsn.ed.jp/

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \