Nhà nghỉ trong thị trấn Chitose, Nhật Bản

2 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Hokkaido, Chitose

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Nhật Bản, Hokkaido, Chitose

Điện thoại: +81 123 22 3666

Website: http://khaosan-tokyo.com

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \