Nhà nghỉ trong làng 竪町, Nhật Bản

đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Ishikawa Prefecture, 竪町, village

Website: https://www.booking.com/

Sao: 2

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \