Nhà nghỉ trong thị trấn Naoshima, Nhật Bản

3 đối tượng
bộ lọc

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Naoshima

Website: https://www.booking.com/

Sao: 1

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Naoshima

Điện thoại: 080 9130 2976

Nhật Bản, Kagawa Prefecture, Naoshima

Nhà nghỉ là một khách sạn hạng phổ thông. Các khách sạn tiết kiệm này khác nhau ở số lượng dịch vụ được cung cấp, điều kiện lưu trú và chất lượng dịch vụ. \